14.6.10

unknown mode

"at 21 years old you still searching what you want in your life"
perkataan yang senang untuk ditanyakan pada diri sendiri tetapi sukar untuk dijawab oleh akal... macam baru jak semalam bulan january sekarang masuk akhir tahun dan ndak lama lagi masuk tahun yang baru. ~sigh~
sound so cool but still searching and searching...

No comments:

Post a Comment